POLITECHNIKA POZNAŃSKALogoPP,  Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
, +48 61 665 30 15

Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
                           Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej english

Politechniki Poznańskiej

prowadzi zajęcia:


Strona główna
Dydaktyka
Pracownicy
Badania

Idź do treści


  • laboratoryjne, rachunkowe, projekty i wykłady dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Technologii Chemicznej w zakresie chemii ogólnej, nieorganicznej, analitycznej, instrumentalnej oraz analizy w przepływie,

  • zajęcia laboratoryjne, rachunkowe i wykłady dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania w zakresie chemii ogólnej i nieorganicznej

  • zajęcia laboratoryjne, rachunkowe i wykłady dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Zarządzania w zakresie chemii ogólnej i nieorganicznej