POLITECHNIKA POZNAŃSKALogoPP Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
, +48 61 665 30 15

Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
                           
dr  Michał  Moritz,       tel. +48 61 665 23 16,                      
Konsultacje:  poniedziałek  1630 - 1800,   pok. 101A,  CDWTCh,                                

e-mail                                                                                                                                       
mor
Strona głównaDydaktykaPracownicyBadania

Wykaz publikacji:

M. Moritz, M. Łaniecki, SBA-15 mesoporous material modified with APTES as the carrier for 2-(3-benzoylphenyl)propionic acid, Appl. Surf. Sci. 258 (2012) 7523-7529

 

M. Moritz, M. Łaniecki, Application of SBA-15 mesoporous material as the carrier for drug formulation systems. Papaverine hydrochloride adsorption and release study, Powder Technol. 230 (2012) 106 – 111

 

M. Moritz, M. Geszke-Moritz, Zastosowanie modyfikowanych krzemionkowych materiałów mezoporowatych jako nośników w systemach dostarczania substancji leczniczych, Farm. Pol. 68, 5 (2012) 433-438

 

M. Moritz, M. Geszke-Moritz, Application of nanomaterials in medical sciences, CHEMIK 66, 3 (2012) 219-226

M. Geszke-Moritz, M. Moritz, Kropki kwantowe – nadzieje i zagrożenia, Gazeta Farmaceutyczna 241, 5 (2012) 32-34

M. Moritz, Biological methods for obtaining hydrogen, CHEMIK, 66, 8 (2012) 827-834

M. Geszke, M. Murias, L. Balan, G. Medjahdi, J. Korczyński, M. Moritz, J. Lulek, R. Schneider, Folic acid-conjugated core/shell ZnS:Mn/ZnS quantum dots as targeted probes for two photon fluorescence imaging of cancer cells, Acta Biomater. 7 (2011) 1327-1338

 M. Moritz, M.Łaniecki, Modified SBA-15 as the carrier for metoprolol and papaverine. Adsorption and release study, J. Solid State Chem. 184 (2011) 1761-1767

M. Geszke, M. Murias, L. Balan, G. Medjahdi, J. Korczyński, M. Moritz, J. Lulek, R. Schneider, Synthesis and photophysical properties of folic acid-conjugated core/shell ZnS:Mn/ZnS quantum dots, Actes du séminaire 2010 de l’Ecole Doctorale RP2E “Science et Ingénierie des Ressources, Procédés, Produits, Environnement” Nancy 2010, p. 270-277

M. Moritz, M. Geszke, M. Łaniecki, Physicochemical characteristics of sulfonic acid modified SBA-15 with metoprolol complex, Monographic studies in molecular sieves: synthesis, characterization and application, Vol. 1. Zeolites and other molecular sieves: new trends in synthesis, modification and applications, Polish Zeolite Association, Poznań 2010, p. 89-94

M. Moritz, J. Lulek, M. Łaniecki, Application of SBA-15 as a carrier for papaverine hydrochloride in drug preformulation and formulation, Studies in Micro- and Mesoporous Materials Science, Vol. 1 Micro- and Mesoporous Materials: New Developments (I. Nowak Ed.), Adam Mickiewicz University, Poznań, 2009, p.189-195

M. Waligórska, K. Seifert, K. Górecki, M. Moritz, M. Łaniecki, Kinetic model of hydrogen generation by Rhodobacter sphaeroides in the presence of NH4+ ions, J. Appl. Microbiol. 107 (2009) 1308-1318

M. Moritz, M. Łaniecki, Podstawy fotobiologicznego otrzymywania wodoru, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 3 (2008)14-18

 

 

Konferencje krajowe i międzynarodowe

 

M. Moritz, Zastosowanie nanomateriałów w analizie specjacyjnej, Analiza Specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju, Wydział Chemii UAM, Poznań 2012

 

M. Moritz, Zastosowanie nanomateriałów w chemii analitycznej, Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków, XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2012, s. 29

M. Moritz, Krzemionkowe materiały mezoporowate w analizie zanieczyszczeń środowiska, Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków, XXI Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 2012, s. 115

 M. Moritz, M. Geszke-Moritz, M. Łaniecki, Aminomodified SBA-15 as a carrier for anti-inflammatory drug-adsorption and release studies, 6th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences “Perspectives for a new decade”, Dusseldorf 2011, p. 111

M. Moritz, M. Geszke-Moritz, M. Łaniecki, Sulfonopropylomodyfikowany materiał mezoporowaty SBA-15 jako nośnik dla chlorowodorku papaweryny w systemie dostarczania leków, V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011, Gdańsk 2011, s. 172-173

M. Geszke-Moritz, L. Balan, M. Moritz, G. Medjahdi, J. Lulek, R. Schneider, Synthesis and photophysical characterization of folic-acid conjugated manganese doped zinc sulphide quantum dots capped with 1-thioglycolic acid as potential nanoprobes for cancer cells detection, 6th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences “Perspectives for a new decade”, Dusseldorf 2011, p. 092

M. Moritz, M. Geszke, M. Łaniecki, Sulfonic acid functionalized mesoporous material SBA-15 as a carrier for metoprolol – adsorption and delivery, Book of abstracts XVIIth Zeolite Forum, Będlewo 2010, p. 71-72

M. Geszke, M. Murias, L. Balan, G. Medjahdi, J. Korczyński, M. Moritz, J. Lulek, R. Schneider, Synteza skoniugowanych z kwasem foliowym kropek kwantowych ZnS:Mn/ZnS i ich potencjalne zastosowanie do bioobrazowania komórek nowotworowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych, Poznań 2010, s. 92

H. Wosicka, B. Milanowski, M. Moritz, K. Cal, M. Pyda, Roxithromycin preformulation studies, 21st IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics ICCT-2010, Tsakuba, Japan 2010, p. 138

H. Wosicka, M. Moritz, B. Milanowski, K. Cal, M. Skotnicki, A. Magoń, M. Pyda, The experimental evidence of the glass transition of crystal by temperature modulated calorimetry, 21st IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics ICCT-2010, Tsakuba, Japan 2010, p. 279

H. Wosicka, B. Milanowski, M. Moritz, K. Cal, J. Lulek, M. Pyda, Badania fizykochemiczne roksytromycyny na etapie preformulacji postaci leku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych, Poznań 2010, s. 93

M. Moritz, M. Geszke, M. Łaniecki, Materiał mezoporowaty SBA-15 jako nośnik substancji leczniczych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych, Poznań 2010, s. 128

M. Laniecki, M. Moritz, Modified siliceous mesoporous materials as carriers for drugs with continuous prolonged evolution, Proceed. 2nd International Conference on Drug Discovery and Therapy, Dubai U.A.E,  2010, p. 224

M. Moritz, M. Geszke, M. Łaniecki, Modyfikowany materiał mezoporowaty SBA-15 jako nośnik w systemie dostarczania leków, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010, Poznań 2010, s. 277

M. Geszke, M. Murias, L. Balan, G. Medjahdi, J. Korczyński, M. Moritz, J. Lulek, R. Schneider, Fotofizyczna charakterystyka kropek kwantowych rdzeń/otoczka ZnS:Mn/ZnS, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010, Poznań 2010, s. 252

M. Moritz, M. Geszke, M. Łaniecki, Sulfonofunkcjonalizowany materiał mezoporowaty SBA-15 jako nośnik dla winianu metoprololu, XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Gdańsk 2010, s. 64

M. Geszke, M. Murias, L. Balan, G. Medjahdi, J. Korczyński, M. Moritz, J. Lulek, R. Schneider, Zastosowanie kropek kwantowych ZnS:Mn/ZnS do obrazowania komórek nowotworowych, XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Gdańsk 2010, s. 396

M. Moritz, M. Łaniecki, J. Lulek, Krzemionkowe materiały mezoporowate jako adsorbenty dla substancji leczniczych, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2009, Warszawa 2009, s. 42

M. Moritz, M. Łaniecki, J. Lulek, Wstępna ocena przydatności materiału mezoporowatego SBA-15 w formułowaniu postaci leku o przedłużonym uwalnianiu, Innowacyjne rozwiązania w technologii postaci leku w celu optymalizacji farmakoterapii, Kraków 2008, s. 47-50

M. Moritz, A. Mikołajczak, J. Lulek, M. Łaniecki, SBA-15 as a support for high blood pressure drug depressant, Proceedings of XVth Zeolite Forum, Kocierz, 2008, p. 269-274

M. Waligórska, K. Seifert, M. Moritz, M. Łaniecki, Rhodobacter sphaeroides jako biokatalizator stosowany w procesie generowania wodoru, XXXVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków 2006, s. 220-221

 M. Waligorska, M. Moritz, M. Laniecki, Hydrogen generation by Rhodobacter sphaeroides O.U.001: the effect of photobioreactor construction material, Proceed. 16th World Hydrogen Energy Conference, Lyon, France 2006, p. 1-6, CD-ROM edition, Editor- AHF

 

 

Zainteresowania naukowe